بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

ترتیب بر اساس:

فیلتر محصولات
فیلتر کن

دسته‌بندی محصولات

بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

فیلتر کن

ابزار/آچار

ابزار/آچار دوچرخه

ابزار یا آچار دوچرخه یک مجموعه ابزارهایی است که برای تعمیر و نگهداری دوچرخه‌ها استفاده می‌شود. این ابزارها ممکن است شامل موارد زیر باشند:

  1. کلید تنظیم دسته فرمان (Handlebar Adjusting Key): این ابزار برای تنظیم و چیدن دسته فرمان دوچرخه استفاده می‌شود.

  2. پمپ هوا (Air Pump): پمپ هوا برای پر کردن چرخ‌های دوچرخه با هوا به فشار مورد نیاز استفاده می‌شود.

  3. آچار کوچک (Small Wrench): آچار کوچک برای تنظیم قطعات کوچکی از دوچرخه مانند تنظیم کفیل ریلیار (quick release skewer) یا تعویض پنجه‌های ترمز استفاده می‌شود.

  4. آچار بزرگ (Large Wrench): آچار بزرگتری برای تنظیم قطعات بزرگتری از دوچرخه مانند برگشتی (bottom bracket) یا پدال‌ها استفاده می‌شود.

  5. ابزار تعمیر لاستیک (Tire Repair Kit): این کیت شامل ابزارهایی مانند تیغه برش لاستیک، چسب و پانچ برای تعمیر لاستیک‌های دوچرخه می‌شود.

  6. ابزار تنظیم ترمز (Brake Adjusting Tool): برای تنظیم ترمز‌های دیسکی یا ترمز‌های V-Brake دوچرخه استفاده می‌شود.

  7. ابزار تعمیر زنجیر (Chain Repair Tool): این ابزارها برای تعویض یا تعمیر زنجیر دوچرخه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  8. آچار مخصوص پدال (Pedal Wrench): این آچار به شکل خاصی طراحی شده است تا بتوانید پدال‌های دوچرخه را به وسیله‌ی آن باز و بسته کنید.

  9. ابزار تنظیم دوشاخ (Spoke Wrench): برای تنظیم و تعویض تنظیم دوشاخ و تقویت یا تضعیف تنش توانمندی دوشاخ دوچرخه استفاده می‌شود.

  10. ابزار تنظیم تعلیق (Suspension Adjusting Tool): در صورتی که دوچرخه شما دارای سیستم تعلیق باشد، این ابزار برای تنظیم تعلیق‌ها استفاده می‌شود.

این تعداد ابزارها ممکن است بسته به نوع دوچرخه و نیازهای شما متغیر باشد. همچنین، در بسته‌های تعمیراتی آماده دوچرخه می‌توانید این ابزارها به همراه یکدیگر بیابید.