بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

ترتیب بر اساس:

فیلتر محصولات
فیلتر کن

دسته‌بندی محصولات

بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

انتخاب رنگ

انتخاب رنگ

انتخاب رنگ

فیلتر کن

طبق وطبق قامه

طبق و طبق قامه دوچرخه

طبق قامه اجزایی از دوچرخه است که دوچرخه‌سوار برای حرکت دادن دوچرخه خود توسط آن پدال می‌زند. یک طبق قامه شامل دو بازو است که پدال‌ها به آن وصل شده‌اند و یک تا سه حلقه زنجیر از آن رد می‌شوند. این قسمت از دوچرخه، باتوجه به نوع دوچرخه در انواع مختلفی ساخته شده است.