تخفیف‌های شگفت انگیز دوچرخهلوازم دوچرخهکلاهکفش

طبق و طبق قامه دوچرخه

طبق قامه اجزایی از دوچرخه است که دوچرخه‌سوار برای حرکت دادن دوچرخه خود توسط آن پدال می‌زند. یک طبق قامه شامل دو بازو است که پدال‌ها به آن وصل شده‌اند و یک تا سه حلقه زنجیر از آن رد می‌شوند. این قسمت از دوچرخه، باتوجه به نوع دوچرخه در انواع مختلفی ساخته شده است.
 

عنوان

رفتن به بالا