بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

ترتیب بر اساس:

فیلتر محصولات
فیلتر کن

دسته‌بندی محصولات

بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

فیلتر کن

گریپ و دسته فرمان

گریپ و دسته فرمان دوچرخه

گریپ در دوچرخه:

    • گریپ در دوچرخه به میزان اتصال یا چسبندگی بین سطح جاده (یا سطح مسیری که دوچرخه در آن حرکت می‌کند) و سطح تایرهای دوچرخه اشاره دارد. همانند اتومبیل‌ها، گریپ در دوچرخه نیز مهم است. گریپ بالا به این معنی است که تایرهای دوچرخه به خوبی با سطح جاده اتصال دارند و نمی‌لغزند. این امر مهم است زیرا تایرهای دوچرخه تنها نقطه تماس با جاده هستند و برای کنترل و تعادل دوچرخه بسیار حیاتی هستند. برای افزایش گریپ دوچرخه، می‌توانید تایرهای مناسبی انتخاب کنید و فشار هوا در تایرها را به تنظیمات مناسبی تنظیم کنید.

دسته فرمان در دوچرخه:

    • در دوچرخه، به جای دسته فرمان از دسته‌ها (Handlebars) استفاده می‌شود. دسته‌ها به شکل دو پنجره عریض عمودی در جلوی دوچرخه نمایش داده می‌شوند و به وسیله دست‌های دوچرخه سوار نگه داشته می‌شوند. حرکت دسته‌ها به راست و چپ تغییر جهت حرکت دوچرخه را کنترل می‌کند. همچنین، دسته‌ها برای تعادل و استقرار دوچرخه سوار در دوچرخه نیز مهم هستند.

بنابراین، در دوچرخه نیز گریپ و دسته‌ها دو عامل مهم در کنترل و مدیریت حرکت دوچرخه هستند.