بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

ترتیب بر اساس:

فیلتر محصولات
فیلتر کن

دسته‌بندی محصولات

بر اساس سازنده (برند)

محدوده قیمت

فیلتر کن

سیستم دنده

 سیستم دنده دوچرخه

سیستم دنده دوچرخه یک قسمت مهم از دوچرخه‌های مدرن است که به دوچرخه سوار اجازه می‌دهد در شرایط مختلف مسیر و ترتیب سرعت دوچرخه خود را تغییر دهد. این سیستم معمولاً از یک یا چند دنده پیش و یک یا چند دنده عقب تشکیل شده است.

در دنده‌های پیش (دنده‌های جلو)، دوچرخه سوار می‌تواند بین دنده‌های مختلف جلوی دوچرخه تغییر دهد. دنده جلو برای تنظیم سرعت و تلاش مورد نیاز برای حرکت دوچرخه در مسیرهای مختلف مفید است. دنده‌های جلو معمولاً با کمک دسته‌های دستی یا دستگاه‌های ایمنی تغییر می‌کنند.

در دنده‌های عقب (دنده‌های عقب)، تعداد دنده‌ها معمولاً بیشتر است و این دنده‌ها برای تنظیم دقیق تر سرعت دوچرخه در سیاق مسیر و شرایط متنوع مفید هستند. تغییر دادن دنده‌های عقب اغلب با کمک دسته‌های دستی در دسته‌دنده‌ها یا با چرخاندن دسته‌های گردشی در دنده‌های عقب که در قسمت عقب چرخ قرار دارند، انجام می‌شود.

سیستم دنده دوچرخه به دوچرخه سوار امکان مدیریت سرعت و تلاش در دوچرخه خود را می‌دهد تا در مسیرهای مختلف و در مواجه با انواع ترتیب‌های مسیر، به بهترین شکل ممکن حرکت کند. این سیستم به نوعی بهره‌وری و راحتی دوچرخه سوار را در مسافرت‌های دوچرخه‌سواری افزایش می‌دهد.